Tevens dank aan onze partners

     

               

Sponsoring Kerstcomité vzw – editie 2019

Er zijn verschillende manieren om je steentje bij te dragen. Naargelang uw mogelijkheden kunt u kiezen tussen

Hoofsponsor:                     400 €

Vermelding op affiches, flyers, inkomkaarten gospeloptreden, website, programmaboekje (volledige pagina) en andere publiciteit van vzw Kerstcomité Brasschaat. Je krijgt tevens uitnodigingen voor de opening van de kerststallententoonstelling en het gospeloptreden (4 personen).

Grote sponsor:      200 €

Vermelding op flyers, website, programmaboekje (halve pagina). Je krijgt ook gratis inkom voor 4 personen voor de Kerststallententoonstelling.

Sponsor:                   100 €

Vermelding op website en programmaboekje (1/4 pagina)

Kleinere bedragen zijn eventueel ook mogelijk met vermelding op website en programmaboekje.

Sponsoring voor een welbepaald product is ook steeds welkom. We denken dan aan broodjes, drank, drukwerk of bepaald materiaal dat je kan aanbieden. Je kan hiervoor steeds met ons contact opnemen via info@kerstcomitebrasschaat.be.

Alvast bedankt